Skatteregler vid uthyrning

Avdragsgilla kostnader


Avdrag medges för de merutgifter som du har haft på grund av uthyrningen. Du får t.ex göra avdrag för arvodet till förmedlingsföretaget och för utgiften för den tilläggsförsäkring som många försäkringsbolag kräver att du tecknar när du hyr ut din båt.

 

Privat levnadskostnad medför inte rätt till avdrag


Andra kostnader som du har för båten som t.ex. båtplatsen, bottenfärg och sjösättning skulle du ju ha haft i alla fall. Därför räknas de inte som merutgifter utan som privata levnadskostnader som inte är avdragsgilla.