skip to Main Content

BÅTUTHYRNING – HYR UT DIN BÅT

VILKA FÖRMEDLAS TILL BÅTEN

Bohuscharter policy är att förmedla rätt kund till rätt båt. Kunden skall ha kunskap och behörighet att framföra den hyrda båten på ett säkert och sjömannamässigt sätt.

Bohuscharter kommer ej att förmedla kunder till Din båt som vi saknar förtroende för vid bokningen. De kommer alltid att vålla Dig och oss bekymmer under hyresperioden.

Det är dock Du som båtägare som i sista hand avgör om Du vill hyra ut Din båt till den kund vi föreslagit. Kunden skall senast vid båtens utlämnande visa att han har kunskap och behörighet att framföra den båt han hyrt. Har han inte Ditt förtroende så har Du rätt att avbryta uthyrningen utan att lämna tillbaks hyresbeloppet. Kontakta alltid oss för rådgivning innan du tar beslut i en sådan situation.

P.g.a vår långa erfarenhet i branschen så har vi ett brett kontaktnät avseende kunder och agenter i Sverige och övriga Europa. Detta kommer att inverka positivt på Din båt avseende antalet bokningar och kundernas tillförlitlighet.

Som kund vänder man sig i första hand till ett uthyrningsföretag på orten där man vill hyra båt. Detta för att de känner kusten och dess farvatten. Kunden vill också ha tips om rutter, hamnar samt sevärdigheter m.m. Vi är på plats för kunden.

Back To Top