skip to Main Content

BÅTUTHYRNING – HYR UT DIN BÅT

SKATTEREGLER VID UTHYRNING

För privatpersoner som hyr ut sin båt är hyran skattepliktig inkomst av kapital.

Avdragsgilla kostnader
Avdrag medges för de merutgifter som du har haft på grund av uthyrningen. Du får t.ex göra avdrag för arvodet till förmedlingsföretaget och för utgiften för den tilläggsförsäkring som många försäkringsbolag kräver att du tecknar när du hyr ut din båt.

Privat levnadskostnad medför inte rätt till avdrag
Andra kostnader som du har för båten som t.ex. båtplatsen, bottenfärg och sjösättning skulle du ju ha haft i alla fall. Därför räknas de inte som merutgifter utan som privata levnadskostnader som inte är avdragsgilla.

EXEMPEL

För att göra det så enkelt som möjligt att beräkna och deklarera din inkomst har Skatteverket tagit fram ett exempel:

Back To Top