skip to Main Content

Bohuscharter vet vad Du som båtägare vill ha av ett uthyrningsföretag. Du vill ha minsta möjliga arbete med marknadsföring, kontrakts- skrivning och fakturering mot kund.

Vi på Bohuscharter kommer att låta en uthyrningsprocess gå till på följande sätt. Detta för att minimera Ditt arbete med uthyrningen.

Bohuscharter får en förfrågan av kunden om specifik båt, paketresa  eller period och destination. BC gör en behovsanalys av vilken typ av båt som passar just den specifika besättning. Kunden redogör för kompetens och erfarenhet av båtar i samma storleksklass. Bohuscharter gör en analys och slutligen när BC är nöjda, görs en  bekräftelse till kunden.

När Bohuscharter erhållit bekräftelse sänder Bohuscharter en bokningsbekräftelse på mail, denna innehåller alla handlingar som rör bokningen av båten samt de kontrakt Bohuscharter upprättar som tredje part mellan båtägare och hyrestagare.

Bohuscharter skickar då följande handlingar till kunden.

Hyresavtal mellan kunden och Dig.

Länk till besättningslista där han skall fylla i sin behörighet, kunskapsnivå samt vilken/vilka som skall vara i hans besättning under hyresperioden. Denna finns lagrad hos BohusCharter och tas med vid upphämtning av båten. 

Allmänna villkor för uthyrning.

Två fakturor.
Faktura 1 är ställd till Bohuscharter och avser 20% av hyreskostnaden, denna betalas snarast efter bokningen. Faktura 2 med ett förfallodatum ca.30 dagar innan uthyrningsperiodens början. Denna faktura gäller båtägarens del på 80% av hyreskostnaden och betalas vid kortbetalning till Bohuschareter eller via bankkonto direkt, enligt uppgift på fakturan, och överförs till båtägarens privata konto.

Bohuscharter skickar/hanterar  följande handlingar till Dig.

En kopia på hyresavtalet med kunden. Detta behåller Du och avvaktar att kunden kontaktar dig för in- och ut-checkning, utrustning och bryggplats. Har du investerat i charterbåt i BC´s program eller om du som båtägare anlitar BC för in och utcheckning, besiktning och depositionshantering och ligger vid BC´s bryggor hanterar BC dessa handlingar och redovisar dem.

Under hyresperioden finns vi på Bohuscharter att kunna bistå dig som båtägare med alla de frågor du har i försäkringsärenden, konsumentärenden samt övriga frågor.

Vi kan också hjälpa Dig med reparatörer, marinor samt egen åtgärdsservice. 

Har du investerat i ngt av BC´s program och BC hanterar in- och utcheckningar vid våra bryggor hanterar vi allt detta för hyreskunden. 

Allt ovan nämnda gör att Du som båtägare kan välja att minimera besvär under Din uthyrningsperiod.

Back To Top