skip to Main Content

BÅTUTHYRNING – HYR UT DIN BÅT

HUR MYCKET TJÄNAR MAN?

Hur mycket du tjänar per uthyrningsperiod varierar.

Generellt kan man säga att båtens uthyrningspris beror på
många olika faktorer som samverkar i ett mönster.

Äldre små segelbåtar, upp till 30 fot, brukar kunderna kunna få låna billigt av någon bekant så uthyrningspriserna på dessa blir låga, 2-3 % på båtens värde per uthyrningsvecka. Antalet uthyrningsperioder blir få, upp till 6 veckor, och nästan bara under högsäsong.

Äldre större segelbåtar, över 30 fot, finns det ofta mer kunder till. De är beredda att betala 2.5-3.5 % av båtens värde per uthyrningsvecka. Antalet uthyrningsperioder blir fler på dessa båtar, 4-8 veckor.

På nyare segelbåtar i alla storlekar blir priset ca 2 % av båtens värde per uthyrningsvecka. Dessa båtar har flest uthyrningsperioder, upp till 12 veckor, och båtägare samt kund får minst bekymmer under uthyrningsperioden. Denna typ av båt är mycket intressant för uthyrning.

Angående motorbåtar så beror priset till kund helt på skick, motorstyrka och om båten har dieselmotor. En båt med bensinmotor har ett betydligt lägre uthyrningspris p.g.a. bränslekostnaderna för kunden. Antalet uthyrningsperioder är störst för billigare båtar (typ snipor) med dieselmotor, 4-8 veckor. Riskerna att hyra ut motorbåtar är dock större än för segelbåtar p.g.a de betydligt högre farterna.

En välskött båt med mycket utrustning är alltid lättare att hyra ut än en ovårdad med lite utrustning. Kunden väljer alltid själv vad han vill ha. Det är också mycket viktigt att vara serviceinriktad när kunden ringer. Han skall ändock betala en för honom stor summa pengar för Din båt.

VAD KOSTAR DET?

Det kostar Dig inget att låta oss förmedla Din båt. Det är kunden som betalar vår förmedlingsprovision. Den är 20 % av kundens pris inklusive moms för svenska kunder. Provisionen kan vara något högre i utlandet p.g.a. högre kostnader och är beroende av om Du vill hyra ut via försäljningsagenter eller ej.

Vid uthyrning till utländsk kund fakturerar Bohuscharter hela hyresbeloppet direkt till kunden. Kunden betalar då in hela hyresbeloppet till Bohuscharter som sedan betalar Din del direkt till Dig innan hyresperiodens början. Bohuscharter tar hand om all kontraktsskrivning, besättningslistor m.m. i samband med utländska kunder eller agenter.

De utländska kunderna vill ha det så här. Det förenklar också uthyrningsförfarandet för Dig. Naturligtvis sänder vi kontaktuppgifter m.m. på kunden till Dig innan hyresperiodens början.

Back To Top